bionieuws     14 januari 2017 | 

Tropische vis te koop

 


In Bedrijf: De Jong Marinelife
Product: Groothandel in tropische waterdieren

Structuur: Besloten vennootschap
Locatie:  Spijk
Aantal medewerkers: 50
Oprichtingsjaar: 1958
Omzet: Niet bekend gemaakt
Website: www.dejongmarinelife.nl
Bijzonderheden: De Jong Marinelife handelt in meer dan duizend aquatische diersoorten en heeft meestal zo’n 25 duizend individuen tegelijk in huis.

 

Bioloog Jeffrey de Pauw bij de aquaria waar tientallen soorten koraal gekweekt  worden.


Door Steijn van Schie
 
De temperatuur schiet omhoog, de onmisken- bare geur van verse vis dringt het olfactorisch systeem binnen, en honderden led-lampjes hul- len de ruimte in een blauwe gloed. Bij binnen- komst bij De Jong Marinelife worden alle zin- tuigen letterlijk geprikkeld. Twee grote lange bakken met ondiep water huisvesten tientallen soorten koraal. Daarboven hangen de lampjes die het benodigde licht uitstralen voor de foto- synthese. En de bijna 3 meter hoge muren met aquaria vol tropische vis maken het haast een futuristisch tafereel.
‘Kijk, die daar!’, roept bioloog Jeffrey de Pauw, terwijl hij wijst naar een felgeel gekleurd visje tussen een paar stekjes koraal. ‘Dat visje, de Ja- panse dwergkeizersvis, is een van de duurste die we hebben en kost door zijn zeldzaamheid zo een paar 1000 euro.’ Sinds drie jaar werkt De Pauw bij De Jong Marinelife, een familiebedrijf dat in 1958 begon als dierenspeciaalzaak en in de jaren tachtig uitgroeide tot een groothandel in tropische vissen, koralen en andere zoutwa- terdieren. Van zeepaardjes tot hamerhaaien, van murenen tot octopussen; haast  allemaal

zijn ze bestemd voor publieke aquaria, terwijl de kleinere vissen ook naar dierenwinkels gaan.
 

Belichting

Alhoewel alle soorten uit het wild te halen zijn, handelt De Jong Marinelife het liefst in kweek- dieren. Voor zover mogelijk. De Pauw: ‘Koraal kweken is relatief makkelijk; zeker 90 procent is kweek. Met de juiste belichting en waterkwa- liteit groeien ze snel. Je hoeft er dan alleen af en toe wat visjes bij te gooien die het koraal schoonhouden, maar ook dat is niet per se no- dig.’
Vissen zijn een ander verhaal, vertelt De Pauw: ‘Daarvan is ongeveer 20 procent kweek en die laten we het liefst lokaal kweken: in Indonesië, Cuba en op de Filipijnen bijvoorbeeld. Op die manier haal je het werk uit die landen niet weg en verklein je de kans dat de bevolking zelf on- gecontroleerd vis en koraal uit zee gaat halen als inkomstenbron. Dit is verreweg het meest duurzaam. En om de kwaliteit ter plekke te waarborgen gaat mijn baas Arie de Jong regel- matig langs, vaak onaangekondigd. Daardoor weten we zeker dat we verantwoord gezonde

vissen importeren.’
Eenmaal geïmporteerd, gaan de vissen eerst in quarantaine voordat ze zich mengen met de an- dere vis. ‘Ze zijn toch gestrest na zo’n lange reis en moeten eerst even tot rust komen’, zegt De Pauw terwijl hij in een andere ruimte individu- eel gehuisveste visjes laat zien. ‘Bovendien zijn ze soms beschadigd en krijgen ze in overleg met een dierenarts een antibioticakuur. Na zes‘Pas als we zeker weten dat onze vissen een goede bestemming krijgen, gaan we over tot levering’

 
 
dagen mogen ze naar een aquarium hiernaast, waar we de vissen dagelijks controleren. Een
fletse kleur, een te dunne buik, geen interactie met andere vis: het zijn allemaal tekenen dat er iets mis is.’
De meeste dieren gaan naar dierentuinen en publieke aquaria over de hele wereld, met name in Europa. ‘Het is daarbij niet gewoon een kwes-

tie van bestellen en afleveren’, aldus De Pauw. ‘We spelen vaak ook een belangrijke advise- rende rol, zowel in het voortraject als na de leve- ring. Zo was ik laatst meer dan een week in Po- len om verzorgers van een dierentuin te trai- nen in het houden en verzorgen van zeewater- vissen, waaronder haaien en roggen, in aquaria van 900.000 tot 3.400.000 liter water. Pas als we zeker weten dat onze vissen een goede bestem- ming krijgen, gaan we over tot levering. Dat be- tekent ook dat een levering soms vertraagd wordt tot er een oplossing is gevonden.’
Een paar deuren verder zitten de echte zware jongens. ‘Hier doe ik het leukste en meeste werk: het verzorgen van de haaien’, zegt De Pauw met twinkelende ogen aan de rand van een groot bassin met onder andere verpleeg- ster-, zwartpuntrif-, en bamboehaaien. ‘Mo- menteel moet ik passen op een aantal exempla- ren van een Sea Life in Spanje die aan het reno- veren is. Dat is echt te gek: dat partijen bij ons aankloppen en ons vertrouwen om op hun meest waardevolle dieren te passen. En terecht. Wij hebben de expertise en faciliteiten in huis om de dieren over een paar maanden weer ge- zond naar Spanje te sturen.’

 
 
 

Nieuwe Natuurwet van kracht

Per 1 januari is de nieuwe Natuurwet van kracht: de wet Natuurbescherming. Deze wet vervangt drie eerdere wetten: de Natuurbe- schermingswet uit 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet beschermt natuurgebie- den, dier- en plantensoorten, en bossen. Nieuw is dat vanaf 1 januari provincies in plaats van het Rijk bepalen welke activiteiten zijn toege- staan in de natuurgebieden in hun provincie. Ook zijn er nieuwe regels rondom jacht.
De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn blijft daarnaast van kracht. Dat besloot de Europese Commissie op 7 december, na onder meer aandringen van 27 Nederlandse natuurorga- nisaties.

Meer tong voor Nederlandse vissers

Nederlandse vissers mogen in 2017 15 procent meer tong vangen dan vorig jaar. Ook de quota voor tarbot, griet, kabeljauw, rog en makreel zijn verhoogd. Daarentegen blijft het quotum voor schol, schar en bot hetzelfde als in 2016, en worden de vangstmogelijkheden voor zeebaars, haring en horsmakreel aangescherpt. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhan- delingen over visquota, waarover Europese vis- serijministers een akkoord hebben bereikt met de Europese Commissie op 12 en 13 december. De verhoging voor tarbot, griet en rog is onder meer het gevolg van een betere afstemming van de quota voor doelsoorten en bijvangstsoorten, die verplicht worden aangeland.

 
Log in to your account